خط اکستروژن ورق چند لایه/دولایه

  • خط اکستروژن صفحه پلاستیک آجدارشده
  • 13/06/2016

این خط اکستروژن صفحه چندجداره با دوجداره در طبقه و کلاس دستگاههای اکستروژن پلاستیک قرار می گیرد.این دستگاه دو عدد ایکسترودر صفحه پلاستیک را بهم گره می زند که دو یا سه لایه صفحات پلاستیک را بکار می برد تا یک صفحه دو جداره یا چندجداره ایکسترود شده بوجود آورد.لایه محکم شده میانی می تواند از نوع مواد مختلفی باشد تا صفحات صاف خارجی.

 

صفحه جدید ترکیبی تولید شده بوسیله خط اکستروژن ما دارای کاربردهای متعددی است شامل یک صفحه صاف،نرم و براق،و یک لایه محکم میانی است. دو سطح خارجی صاف بایستی اکسترود شود از موادی با نوع جدید در حالی که لایه میانی می تواند از مواد بازیافتی باشد.به این ترتیب محصول با کیفیت بالا و هزینه کاهش یافته را می توان تولید نمود.

 

 مرتبط

 خط اکستروژن صفحه چندجداره ، ایکسترودر پلاستیک آجدار شده ، دستگاه های 

ایکسترودرصفحه پلاستیک شیاردار،دستگاههای ایکستروژن صفحه پروفیل میان تهی PP،PE،PC

 

    Aucun Produits associés...