خط اکستروژن صفحه پلی کربنات چندجداره

  • خط اکستروژن صفحه پلاستیک آجدارشده
  • 13/06/2016

چنانچه شما بدنبال یک خط اکستروژن صفحات چندجداره پیشرفته هستید که بتواند صفحات پلی کربنات با کیفیت بالا تولید کند ، لطفاً تحقیق و جستجوی بیشتر را متوقف کنید و با ما تماس بگیرید. قبل از اینکه سفارش دستگاههای ایکستروژن صفحات شما ارسال گردد،HANDERN یک سری آزمایش خط اکستروژن صفحات شما ارسال شود، HANDERN یکسری آزمایش خط اکستروژن برگذار کرده و دارای اجرای مواد خام و محصول آزمایش شده پایان یافته میباشد.این تلاش بازرسی نهایی برای مشتریان اطمینان حاصل می کند که آنها می توانند این ماشین آلات ایکستروژن را بلافاصله پس از نصب وراه اندازی به بهره وری برسانند.این مطلب باعث صرفه جویی زمان می شود که در غیر این صورت صرف راه اندازی خط اکستروژن خواهدشد.


هنگامی که شما خط اکستروژن صفحه PC چندجداره مارا سفارش دادید،شما بیشتراز فقط یک پوشش دهنده صفحه دریافت می کنید.در واقع همه قطعات کلیدی در خط تولید پروفیل پلاستیک جداگانه و بطور مستقل بوسیله شرکتHANDERN تولید شده است. از تهیه موادخام تا پوشش دهنده ماتریس و قالب ایکستروژن،دستگاه برقراری حرارت،منتقل کننده و نقاله و برش همه بوسیله خط تولید صفحه PC ما اعمال می گردد.


قطعات کلیدی

1-پوشش دهنده(اکسترودر)

 پنج پوشش دهنده بطورخاص طراحی شده و سیستم کنترل درجه حرارت پیشرفته خواص پلاستیک را رزین پلی کربنات نگهداری می کند.در حالیکه راندمان ایکستروژن را اطمینان می بخشد.راندمان انرژی بالا مزیت عمده این دستگاه پوشش دهنده صفحه PC می باشد. موتورهای پوشش دهنده 20 درصد توان کمتراز موتورهای ساخته شده بوسیله رقبای ما مصرف میکند.


2-ماتریس ایکستروژن (قالب)

 آلیاژ با کیفیت بالای ماتریس و قالب ایکستروژن و قالب گردن بند آن فشار یک نواختی را از ورودی قالب تا لبه آن بوجود می آورد. قالب و ماتریس تراش خورده دقیق کیفیت صفحه پوشش داده شده را تضمین می کند.


3-جدول کالیبره خلاء

 سیستم همرفت گرمایی جدول کالیبره(تنظیم)دارای یک نظم و ترتیب متقاطع می باشد که جریان رزین PC داغ بطور موثر خنک شده و پوشش نهایی به شکل دلخواه و ابعاد دقیق خواهد رسید. تا آنجاییکه فرآیند شکل گیری مورد نظر است ماشین آلات ایکستروژن صفحه چندجداره ما شکل گیری سریع از طریق آهارزنی و خنک کردن بدون نیاز به آب را میسر می سازد.آن به صرفه جویی در انرژی و بالا بردن راندمان کمک می کند.


4-کالیبره و تنظیم کننده خلاءخشک

 این کالیبرکننده خلاء شامل دو سیستم فرعی مستقل،که مجهز به تعدادی کانال های حلقه بسته خلاء می باشد.


5-سیستم کنترل الکتریکی

 کنترل های لاجیکی قابل برنامه ریزی پارامترهای فرآیند ایکستروژن دقیق را امکان پذیر نموده و ویژگی های عملیات را بحد کمال می رساند.