خط اکستروژن ورق چند لایه/دول

این خط اکستروژن صفحه چندجداره با دوجداره در طبقه و کلاس دستگاههای اکستروژن پلاستیک قرار می گیرد.این دستگاه دو ع…

خط اکستروژن ورقه PP ،PS ، PE تک ل

امتیاز فروش بی نظیر این خط ایکستروژن که طراحی پیچ اکستروژن اینست که دارای کاربرد ذوب کردن و مخلوط کردن دارد و در…

خط اکستروژن ورق قابل تنفس ضد

خط اکستروژن ورق قابل تنفس ضدآب