جميع الفئات

دستگاه اکستروژن ورق توخالی PP

دستگاه اکستروژن ورق توخالی PP
خواندن:53 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

خط اکستروژن ورق موجدار PE

خط اکستروژن ورق موجدار PE
خواندن:42 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

دستگاه اکستروژن ورق آفتاب رایانه شخصی

دستگاه اکستروژن ورق آفتاب رایانه شخصی
خواندن:18 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

دستگاه تولید ورق موجدار اکستروژن PP چند لایه

دستگاه تولید ورق موجدار اکستروژن PP چند لایه
خواندن:40 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

دستگاه اکستروژن ورق پروفیل ضخیم

دستگاه اکستروژن ورق پروفیل ضخیم
خواندن:21 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

دستگاه اکستروژن ورق نازک توخالی

دستگاه اکستروژن ورق نازک توخالی
خواندن:11 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

خط تولید صفحه توخالی V شکل

خط تولید صفحه توخالی V شکل
خواندن:21 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

AB دو لایه / ABA سه لایه دستگاه ساخت ورق موجدار اکستروژن

AB دو لایه / ABA سه لایه دستگاه ساخت ورق موجدار اکستروژن
خواندن:16 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

خط تولید صفحات موجدار توخالی به شکل S

خط تولید صفحات موجدار توخالی به شکل S
خواندن:23 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

دستگاه ساخت ورق کارتن PP

دستگاه ساخت ورق کارتن PP
خواندن:13 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

خط تولید ورق پروفایل توخالی PP PE

خط تولید ورق پروفایل توخالی PP PE
خواندن:25 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

خط تولید تخته توخالی ضخیم

خط تولید تخته توخالی ضخیم
خواندن:13 / دسته:دستگاه اکستروژن ورق توخالی

اکنون تلفن 13986280012 OR اطلاعات تماس بیشتر →

برو به بالا