جميع الفئات

دستگاه لایه سازی فیلم اکستروژن

دستگاه لایه سازی فیلم اکستروژن
خواندن:16 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

لمینیت اکستروژن با سرعت بالا دستگاه پارچه ای بافته نشده

لمینیت اکستروژن با سرعت بالا دستگاه پارچه ای بافته نشده
خواندن:58 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

ورقه ورقه فیلم با تنفس اکستروژن با دستگاه پارچه ای غیر بافته

ورقه ورقه فیلم با تنفس اکستروژن با دستگاه پارچه ای غیر بافته
خواندن:62 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

دستگاه لمینیت روکش پانل خورشیدی

دستگاه لمینیت روکش پانل خورشیدی
خواندن:17 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

دستگاه لمینیت اکستروژن فیلم قبل از پوشش

دستگاه لمینیت اکستروژن فیلم قبل از پوشش
خواندن:11 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

دستگاه لایه سازی فیلم اکستروژن

دستگاه لایه سازی فیلم اکستروژن
خواندن:15 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

دستگاه لمینیت روکش کاغذ ضد زنگ

دستگاه لمینیت روکش کاغذ ضد زنگ
خواندن:8 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

دستگاه لمینیت یک طرفه (فیلم ریخته گری اکستروژن)

دستگاه لمینیت یک طرفه (فیلم ریخته گری اکستروژن)
خواندن:8 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

دستگاه لمینیت ریخته گری اکستروژن چند لایه

دستگاه لمینیت ریخته گری اکستروژن چند لایه
خواندن:44 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

دستگاه مرکب اتومبیل و فرش ماشینی

دستگاه مرکب اتومبیل و فرش ماشینی
خواندن:22 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

خط تولید ترکیب اکستروژن با سرعت بالا (بسته بندی مایع آسپتیک)

خط تولید ترکیب اکستروژن با سرعت بالا (بسته بندی مایع آسپتیک)
خواندن:21 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

خط تولید ترکیب اکستروژن با سرعت بالا (کاغذ چاپ لیوان کاغذ)

خط تولید ترکیب اکستروژن با سرعت بالا (کاغذ چاپ لیوان کاغذ)
خواندن:8 / دسته:دستگاه لمینیت / پوشش فیلم ریخته گری اکستروژن

اکنون تلفن 13986280012 OR اطلاعات تماس بیشتر →

برو به بالا